PRZEWODNICZĄCY CYKLU SPOTKAŃ

 

Prof. Piotr Ponikowski i Prof. Ewa A. Jankowska


oraz

Warszawa, 28.10.2021 r.

Prof. Jarosław Drożdż, Prof. Przemysław Leszek


Gdańsk, 16.11.2021 r.

Prof. Marcin Gruchała, Prof. Jarosław Kaźmierczak


Kraków, 22.11.2021 r.

Prof. Mariusz Gąsior, Prof. Jadwiga Nessler


Poznań, 7.12.2021 r.

Prof. Przemysław Mitkowski, Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj