Program
Warszawa 28 X 2021

 
Aula Narodowego Instytutu Kardiologii im. Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Alpejska 42, Warszawa
 

Przewodniczący:
Prof. Jarek Drożdż, Prof. Przemysław Leszek,
Prof. Ewa A. Jankowska, Prof. Piotr Ponikowski16.00 - 16.10
Otwarcie spotkania
Prof. Przemysław Leszek, Prof. Jarek Drożdż, Prof. Ewa A. Jankowska, Prof. Piotr Ponikowski
16.10 - 16.20
Co nowego w europejskich zaleceniach dotyczących diagnostyki i leczenia chorych na niewydolność serca (2021)?
Prof. Ewa A. Jankowska
16.20 - 16.30
Nowe (2021) i stare (2016) zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia chorych na niewydolności serca – jak bardzo się różnią?
Prof. Piotr Ponikowski
16.30 - 16.50
Nowy algorytm farmakoterapii dla chorych na niewydolność serca
Prof. Jarosław Drożdż
16.50 - 17.10
Leczenie ostrej niewydolności serca
Prof. Przemysław Leszek
17.10 - 17.30
Rola elektroterapii w niewydolności serca
Prof. Maciej Sterliński
17.30 - 18.10
Przypadki kliniczne:
  1. Pacjent z niewydolnością serca
    - rewaskularyzacja czy leczenie zachowawcze, Prof. Cezary Kępka
  2. Pacjent z zapaleniem mięśnia serca, Prof. Agnieszka Pawlak
18.10 - 19.00
Panel dyskusyjny
Prof. Jarosław Drożdż, Prof. Tomasz Hryniewicki, Prof. Ewa. A. Jankowska, Prof. Cezary Kępka, Prof. Przemysław Leszek, Prof. Agnieszka Pawlak, Prof. Piotr Ponikowski, Prof. Maciej Sterliński, Prof. Tomasz Zieliński