Program
Poznań 7 XII 2021

 
Poznań
 

Przewodniczący:

Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj, Prof. Przemysław Mitkowski
Prof. Ewa A. Jankowska, Prof. Piotr Ponikowski16.00 - 16.10
Otwarcie spotkania
Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj, Prof. Przemysław Mitkowski, Prof. Ewa A. Jankowska, Prof. Piotr Ponikowski
16.10 - 16.20
Co nowego w europejskich zaleceniach dotyczących diagnostyki i leczenia chorych na niewydolność serca (2021)?
Prof. Ewa A. Jankowska
16.20 - 16.30
Nowe (2021) i stare (2016) zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia chorych na niewydolności serca – jak bardzo się różnią?
Prof. Piotr Ponikowski
16.30 - 16.55
Nowy algorytm farmakoterapii dla chorych na niewydolność serca
Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj
16.55 - 17.20
Stare i Nowe urządzenia wszczepialne
Prof. Przemysław Mitkowski
17.20 - 17.40
Schorzenia towarzyszące - postępowanie w chorobie wieńcowej
Prof. Maciej Lesiak
17.40 - 18.00
Przypadek kliniczny
Dr med. Marta Kałużna-Oleksy
18.00 - 19.00
Panel Dyskusyjny