Program
Kraków 22 XI 2021

 
Radisson Blu Hotel Kraków
(ul. Floriana Straszewskiego 17)
 

Przewodniczący:
Prof. Mariusz Gąsior, Prof. Jadwiga Nessler,
Prof. Piotr Ponikowski, Prof. Ewa A. Jankowska16.00 - 16.10
Otwarcie spotkania
Prof. Ewa A. Jankowska, Prof. Piotr Ponikowski
16.10 - 16.20
Co nowego w europejskich zaleceniach dotyczących diagnostyki i leczenia chorych na niewydolność serca (2021)?
Prof. Ewa A. Jankowska
16.20 - 16.30
Nowe (2021) i stare (2016) zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia chorych na niewydolności serca – jak bardzo się różnią?
Prof. Piotr Ponikowski
16.30 - 17.00
Nowy algorytm farmakoterapii dla chorych na niewydolność serca
Prof. Jadwiga Nessler
17.00 - 17.30
Ostra niewydolność serca i elektroterapia
Prof. Piotr Rozentryt
17.30 - 18.00
Krańcowa niewydolność serca – aktualne możliwości, trudne decyzje:
  1. Transplantacja serca, Prof. Michał Zembala
  2. Dla kogo przeszczep, dla kogo LVAD – rola Heart Failure Team, Dr hab. Karol Wierzbicki
18.00 - 19.00
Panel Dyskusyjny
Prof. Mariusz Gąsior, Prof. Ewa A. Jankowska, Prof. Jadwiga Nessler, Prof. Piotr Ponikowski, Prof. Piotr Rozentryt, Dr hab. Karol Wierzbicki, Prof. Michał Zembala