Program
Gdańsk 16 XI 2021

 
Hotel Mercure Gdańsk Stare Miasto
(ul. Jana Heweliusza 22, 80-890 Gdańsk)
 

Przewodniczący:
Prof. Marcin Gruchała, Prof. Jarosław Kaźmierczak,
Prof. Ewa A. Jankowska, Prof. Piotr Ponikowski16.00 - 16.10
Otwarcie spotkania
Prof. Marcin Gruchała, Prof. Jarosław Kaźmierczak, Prof. Ewa A. Jankowska, Prof. Piotr Ponikowski
16.10 - 16.20
Co nowego w europejskich zaleceniach dotyczących diagnostyki i leczenia chorych na niewydolność serca (2021)?
Prof. Ewa A. Jankowska
16.20 - 16.30
Nowe (2021) i stare (2016) zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia chorych na niewydolności serca – jak bardzo się różnią?
Prof. Piotr Ponikowski
16.30 - 17.00
Nowy algorytm farmakoterapii dla chorych na niewydolność serca
Prof. Jarosław Kaźmierczak
17.00 - 17.30
Stare i nowe urządzenia wszczepialne
Prof. Piotr Siondalski
17.30 - 18.00
Przypadek kliniczny: Nowoczesna farmakoterapia w zaawansowanej niewydolności serca
Dr Michał Bohdan
18.00 - 19.00
Panel dyskusyjny
Prof. Marcin Gruchała, Prof. Ewa A. Jankowska, Prof. Jarosław Kaźmierczak, Prof. Piotr Ponikowski , Prof. Piotr Siondalski